Αξιολόγηση Εγκεφάλου


Χρησιμοποιώντας έναν Ηλεκτροεγκεφαλογράφο (ΗΕΓ) σε σχήμα ακουστικών, μετράμε τα εγκεφαλικά σας κύματα κατά τη διάρκεια ηρεμίας και υπό πίεση. Η αξιολόγηση διαρκεί περίπου 20 λεπτά και με βάση αυτά τα αποτελέσματα, επιλέγουμε ένα πρωτόκολλο προπόνησης Νευροανάδρασηςπροσαρμοσμένο στις ανάγκες του εγκεφάλου σας. Έρευνες με ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα σε αθλητές, αποδεικνύουν τη σχέση τους με τη συγκέντρωση, και τη λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης.

Πως εξελίσσεται η διαδικασία;


Κατά τη διἀρκεια της αξιολόγησης φοράτε τα ακουστικά ΗΕΓ, τα οποίο καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου σας.

Μπορείτε να βρίσκεστε σε καθιστή ή όρθια θέση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει 1) την καταγραφή εγκεφαλικής δραστηριότητας σε κατάσταση ηρεμίας με τα μάτια κλειστά και 2) την καταγραφή εγκεφαλικής δραστηριότητας ολοκληρώνοντας ένα τεστ συγκέντρωσης, ταχύτητας λήψης αποφάσεων και ταχύτητας αντίδρασης στο iPad.

Έπειτα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησή σας σε σχέση με χιλιάδες άλλους επαγγελματίες αθλητές και ολυμπιονίκες σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, θέτουμε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο προπόνησης Νευροανάδρασης με στόχο τη βελτίωση συγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων.